ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ JDARMY.GR

Όλο το περιεχόμενο του www.JDARMY.gr το οποίο συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε κείμενα, περιεχόμενα, φωτογραφίες, βίντεο και γραφικά, προστατεύεται από τις εθνικές (Ν.2121/93 ως ισχύει) και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Τα πνευματικά δικαιώματα του Περιεχομένου (π.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου www.JDARMY.gr που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο δίκτυο από την “JDARMY- ΕΜΠΟΡΙΟ ”, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην “JDARMY- ΕΜΠΟΡΙΟ ” ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε, στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου πολύ μικρού τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το www.JDARMY.gr χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης επικοινωνίας με τον κύριο δικαιούχο της εταιρείας JDARMY-ΕΜΠΟΡΙΟ.
Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων και η “JDARMY- ΕΜΠΟΡΙΟ ”, δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από τη χρήση τους ,καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.
Η JDARMY καταβάλλει προσπάθεια για την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας της, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των διακομιστών θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια.
Η JDARMY διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου.
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την JDARMY ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της JDARMY ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
Η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και η χρήση των Υπηρεσιών ,προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων παροχής υπηρεσιών της, όπως αυτοί εμφανίζονται στις αντίστοιχες Υπηρεσίες.
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού ιστότοποy www.JDARMY.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αναιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Το παρών κείμενο καλύπτει αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων μέσω του ιστοτόπου www.JDARMY.gr της εταιρείας με επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΟ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΙΩΤΗΣ με αριθμό ΓEMH: 006890401000 , τηλέφωνο: +30.2103254347, που εδρεύει στο Μοναστηράκι ,Αθηνάς 24 Τ.Κ 10551, ΑΦΜ 073215206 & ΦΑΕ: Α’ ΑΘΗΝΩΝ . Οποιεσδήποτε αποκλίσεις από αυτήν θα πρέπει να επιβεβαιώνονται από την εταιρεία μας εγγράφως. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι Χρήσης αποκλείονται ρητώς. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται με αποδοχή όλων των παραπάνω όρων.
Είστε υπεύθυνοι για:
Την επιλογή του προϊόντος και την καταλληλόλητά του για τον σκοπό που το προορίζεται.
Σε περίπτωση αμφιβολίας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας
στο +30.2103254347
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η εταιρεία ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– JDARMY με ΑΦΜ 073215206
ΔΟΥ ΄Α ΑΘΗΝΩΝ με έδρα στην οδό Αθηνάς 24 , Αθήνα 10551 δραστηριοποιείται στο Λιανικό Εμπόριο με φυσικό και ηλεκτρονικό κατάστημα. Η εταιρεία δημιούργησε το δικτυακό ιστότοπο www.JDARMY.gr που αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών ρούχων & συναφών αξεσουάρ, το οποίο λειτουργεί με βάση τους ακόλουθους όρους χρήσης. Ο επισκέπτης ή πελάτης καλείται να λάβει γνώση αυτών και να προβεί στη χρήση των σελίδων ή και των υπηρεσιών που απορρέουν από αυτές αφού συμφωνεί ανεπιφύλακτα και τους αποδέχεται πλήρως.
Η υποβολή παραγγελίας ή και η εγγραφή σας ως μέλος μέσω του ανωτέρου ιστοτόπου συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.
Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τους κατωτέρω όρους που διέπουν την χρήση του παρόντα διαδικτυακού τόπου.
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τους Όρους Χρήσης & Συναλλαγών, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στον διαδικτυακό μας τόπο
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους όρους και προϋποθέσεις συναλλαγών, οι οποίοι βρίσκονται πάντα προς ενημέρωση των επισκεπτών, εντός του δικτυακού τόπου του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η όποια ανανέωση ή αλλαγή όρων και προϋποθέσεων αφορά μελλοντικές συναλλαγές και όχι παρελθούσες.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η εταιρία με την επωνυμία JDARMY.GR, η οποία εδρεύει στο Μοναστηράκι Αττικής επί της οδού, Αθηνάς αρ. 21, και η οποία διαχειρίζεται την παρούσα ιστοσελίδα καλεί τον καθένα/ κάθεμία επισκέπτη, πελάτη, αναγνώστη, προμηθευτή, χρήστη της να μελετήσει το παρόν κείμενο, τους όρους του οποίου ο τελευταίος συμφωνεί, συνομολογεί και αποδέχεται. Η παρούσα ενημέρωση αφορά τους πελάτες που εξυπηρετεί η εταιρία αλλά και στους απλούς επισκέπτες της ιστοσελίδας. Παρακαλούμε όσους επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας και όσους ενδιαφέρονται να συνεργαστούμε, έχοντες βέβαια δικαιοπρακτική ικανότητα, να διαβάσουν την συγκεκριμένη ανακοίνωση, στην οποία αναφέρονται οι προϋποθέσεις και οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της.
Ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρία έναντι όποιου δεν πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου περί δικαιοπρακτικής ικανότητας.
Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θεωρείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή
Υπεύθυνη Επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι η Εταιρεία διαχειρίζεται την ιστοσελίδα και καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό και την εν γένει εφαρμοστέα νομοθεσία.
Η προστασία του απορρήτου σας είναι θεμελιώδης και πρωταρχική για την εταιρεία μας. Για τον λόγο αυτό με την παρούσα σας παρέχουμε πλήρη ενημέρωση, η οποία καλύπτει την σχετική πολιτική μας, δηλαδή τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποκαλύπτουμε, μεταβιβάζουμε και αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας.
Η διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις.
Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα απευθείας από εσάς και όχι από τρίτες πηγές. Ειδικότερα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να καταχωρηθούν ή επεξεργασθούν από την ιστοσελίδα είναι τα εξής: Όνομα, Επώνυμο, Ιδιότητα – Επάγγελμα, Εταιρία,
Τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail.
Ως εκ του περισσού σας ενημερώνουμε ότι δεν πραγματοποιείται συλλογή ή επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.
Επιπλέον δύναται να πραγματοποιείται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τα οποία οι επισκέπτες της ιστοσελίδας παρέχουν κατά την συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας σχετική με ερωτήσεις υποστήριξης και κατά την περιήγηση στην ιστοσελίδα.
Επίσης υφίστανται πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα όπως πληροφορίες που στέλνονται από τον υπολογιστή των επισκεπτών, τη φορητή συσκευή και τους φυλλομετρητές (browsers) που χρησιμοποιούν για να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα.
Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών εκ μέρους της εταιρίας θα λαμβάνει χώρα για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς ή ιστορικούς, καθώς και για λόγους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της, για τις πράξεις επεξεργασίας αυτές, δε, νομική βάση επεξεργασίας είναι η παροχή συγκατάθεσης (αρ. 6 παρ. 1 περ. α΄ ΓΚΠΔ) εκ μέρους των χρηστών, η οποία τεκμαίρεται ότι υφίσταται από τη στιγμή που αυτός προβαίνει στη χρήση της ιστοσελίδας. Η συγκατάθεση αυτή ισχύει και για τυχόν επεξεργασία των δεδομένων του χρήστη και από συνδεδεμένες με την εταιρία επιχειρήσεις.
Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της ιστοσελίδας της σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), η εταιρία δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται στην ιστοσελίδα της εταιρίας για όσο χρόνο απαιτείται για την απάντηση των ερωτημάτων των επισκεπτών και την υποστήριξη αυτών. Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα όποτε το επιθυμεί να επιλέξει την διακοπή της λήψης ενημέρωσης για τις υπηρεσίες της εταιρίας, μέσω του ενημερωτικού email που λαμβάνει στο οποίο υφίσταται η σχετική επιλογή.
Η εταιρία δεσμεύεται ότι δεν θα διαβιβάσει ή κατ’ άλλο τρόπο γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/ επισκεπτών/ πελατών/ προμηθευτών της ιστοσελίδας σε τρίτους, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση ανάθεσης εκτέλεσης κάποιας εντολής, εν όλω ή εν μέρει, σε τρίτο, τηρώντας τα οριζόμενα στον όρο αυτό και υπό την προϋπόθεση ότι η διαβίβαση ή/και γνωστοποίηση αυτές είναι απολύτως αναγκαίες για την εκτέλεση της εντολής από αυτό το τρίτο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να δεσμεύσει συμβατικά τον τρίτο, στον οποίο θα αναθέσει, εν όλω ή εν μέρει, την εκτέλεση της εντολής ότι δεν θα διαβιβάσει περαιτέρω τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, καθώς και ότι η επεξεργασία τους θα γίνεται σύμφωνα μετά τα προβλεπόμενα στο ΓΚΠΔ και την εφαρμοστέα σχετική εθνική νομοθεσία καθώς και κάθε πράξη (απόφαση, οδηγία, γνωμοδότηση κ.λ.π.), που εκδίδεται από την ΑΠΔΠΧ αποκλειστικώς και μόνον για την εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται από την ιστοσελίδα.
Η εταιρία δεσμεύεται ότι σε σχέση με την προπεριγραφόμενη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων που απορρέουν από την επεξεργασία τους, ιδίως των κινδύνων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση προσωπικών δεδομένων, που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
Μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα Πολιτική Απορρήτου και να διαβάσετε αναλυτικότερα τους όρους Privacy Policy ( https://JDARMY.gr/privacy-policy/ ).
COOKIES
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & COOKIES Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του Ιστοτόπου διέπεται από τα οριζόμενα στην ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, όπως εκτενώς στην Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναφέρεται ( https://JDARMY.gr/privacy-policy ), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης. Στον Ιστότοπο χρησιμοποιούνται “cookies”, για την βελτίωση της πλοήγησης του χρήστη και την συνεχιζόμενη βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών της Εταιρείας, για στατιστικούς και άλλους λόγους. Οποιαδήποτε Χρήση του Ιστότοπου συνιστά ρητή αποδοχή της εν λόγω χρήσης cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies της Εταιρείας ( https://jdarmy.gr/wp-content/uploads/2020/04/Coockie-Policy.pdf ), που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης.
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα συγκεκριμένα cookies για την διασφάλιση της λειτουργικότητας του Ιστότοπου ως αμέσως κατωτέρω σταχυολογείται. Τα εν λόγω cookies είναι απαραίτητα για την λειτουργία του Ιστοτόπου, χωρίς τα οποία ο Ιστότοπος δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά. Για την συγκεκριμένη κατηγορία cookies η Εταιρεία δεν ζητεί την ειδική συγκατάθεση τουχρήστη. 2 · Αναγνώριση χρηστών που έχουν περιηγηθεί τουλάχιστον ακόμη μια φορά στον Ιστότοπο ή είναι εγγεγραμμένα μέλη του Ιστότοπου και στους οποίους επιτρέπεται η παρουσίαση μιας εξατομικευμένης εκδοχής του Ιστότοπου. · Εξάλειψη της ανάγκης για τους χρήστες που έχουν εισέλθει μια φορά στον Ιστότοπο, να εισάγουν εκ νέου πληροφορίες απαραίτητες για την καλύτερη περιήγησή τους. · Επικοινωνία με τον Ιστότοπο της Εταιρείας με μια σειρά φορμών επικοινωνίας και ενημέρωσης. 3.2. Λειτουργικά Cookies Η Εταιρεία χρησιμοποιεί αυτά τα cookies για να σταθμίσει τη συμπεριφορά χρήσης των επισκεπτών στον Ιστότοπο με απώτερο σκοπό τη βελτιστοποίησή της. Με τη χρήση διαδικτυακών στατιστικών (web analytics) που παρέχονται από τα στατιστικά της Google (Google Analytics) η Εταιρεία αναλύει τις σελίδες που επισκέφθηκαν οι χρήστες καθώς και άλλα στατιστικά δεδομένα (π.χ. χρόνος παραμονής στη σελίδα, ιστότοπος από τον οποίο προήλθαν, αριθμός σελίδων ανά επίσκεψη κλπ.) και μέσω αυτών δύναται να παρέχει βελτιστοποιημένο περιεχόμενο στον Ιστότοπο (βάσει των ενδιαφερόντων των χρηστών). Χάρη στη χρήση των συγκεκριμένων cookies η περιήγηση προσαρμόζεται στα ενδιαφέροντα του χρήστη και έτσι εξοικονομείται ο χρόνος που θα αφιερωνόταν στην εκ νέου εισαγωγή πληροφοριών. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί επίσης τα προαναφερθέντα στατιστικά δεδομένα για να καταγράψει τις επιθυμίες των χρηστών και να ορίσει βάσει αυτών, την αρμόζουσα στρατηγική διαφήμισης. 3.3 Cookies τρίτων εταιρειών Ο ιστότοπος της Εταιρείας χρησιμοποιεί το Google Analytics “Remarketing and Advertising Features”, μέσω του οποίου η Εταιρεία μας συγκεντρώνει πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές βοηθούν την Εταιρεία μας να βελτιστοποιήσει τον ιστότοπο της βάσει των προτιμήσεων των επισκεπτών του. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται αποστέλλονται και αποθηκεύονται στο server που διαθέτει η Google στις ΗΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Προστασίας της Google βρίσκονται στο σύνδεσμο: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί την συλλογή των δεδομένων του από το Google Analytics, έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει και να εγκαταστήσει στον περιηγητή του το πρόγραμμα της Google Analytics Opt out στον σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. 4. Δυνατότητα απόρριψης και διαγραφής των cookies. Ο χρήστης διατηρεί σε κάθε περίπτωση τη δυνατότητα άρνησης τοποθέτησης cookies ή ειδοποίησης σε περίπτωση τοποθέτησης cookies. Ειδικότερα, ο χρήστης έχει το δικαίωμα πρόσβασης του άρθρου 12 του ν. 2472/1997, καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης του άρθρου 13 του ν.2472/1997, τα οποία μπορούν να ασκούν μέσω αποστολής e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@jdarmy.com. Προς τούτο θα πρέπει να τροποποιήσει κατάλληλα τις ρυθμίσεις του browser του ώστε είτε να τον ειδοποιεί για την χρήση cookies είτε να μην επιτρέπει την χρήση τους. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τα cookies προτείνεται η επίσκεψη στη σελίδα www.allaboutcookies.org ή η θεώρηση του μενού βοήθειας μέσα στον browser που χρησιμοποιείται από τον χρήστη. Σε περίπτωση προβλήματος στη διαγραφή ή τον αποκλεισμό των cookies από τον browser ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνεί με τον πάροχο του browser. Στους παρακάτω συνδέσμους βρίσκονται πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο αποκλεισμός ή η διαγραφή των cookies από τον εκάστοτε browser. 3 § Firefox 2.0+ / 3.0+ / 4.0+ / 8.0+ § Internet Explorer (IE) 9.0+ § Internet Explorer (IE) 11.0+ § Google Chrome § Safari § Opera Σημειωτέον ότι μερικές σελίδες / διαφημίσεις μπορεί να χρησιμοποιούν Adobe Flash Player για την παροχή περιεχομένου βίντεο ή διαφημίσεων στους χρήστες. Η Adobe χρησιμοποιεί τα δικά της cookies τα οποία δεν είναι διαχειρίσιμα από το browser της συσκευής του χρήστη, αλλά τα διαχειρίζεται ο Flash Player για παρόμοιους σκοπούς όπως αποθήκευση προτιμήσεων ή αποθήκευση πληροφορικών σχετικά με τους χρήστες. Τα flash cookies λειτουργούν διαφορετικά έναντι των άλλων cookies καθώς όλη η πληροφορία αποθηκεύεται σε ένα cookie. Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει πόση πληροφορία μπορεί να αποθηκεύεται σε αυτά τα cookies αλλά δεν μπορεί να ελέγξει το είδος της πληροφορίας που αποθηκεύεται σε αυτά. Μέσω του website storage settings panel στο site της Adobe, ο χρήστης δύναται να ελέγξει ποιοι διαδικτυακοί τόποι μπορούν να αποθηκεύσουν πληροφορίες. Ειδικώς για την εξαίρεση από τη συμπεριφορική διαφήμιση από δίκτυα που ακολουθούν το Network Advertising Initiative οι χρήστες πρέπει να ακολουθούν τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://optout.networkadvertising.org/?c=1, ενώ για τη διαγραφή Cookies Ανάλυσης απόδοσης θα πρέπει να ακολουθήσουν τον εξής σύνδεσμο [Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout]
ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ο Χρήστης της JDARMY.gr μπορεί να πραγματοποιήσει την παραγγελία του με τους ακόλουθους τρόπους:
1. Παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος με την μέθοδο ολοκλήρωσης αγορών που ορίζονται από το διαδικτυακό μας τόπο.
Με την ολοκλήρωση και την επιβεβαίωση της παραγγελίας μέσω διαδικτύου και αφού καταχωρισθεί η σχετική φόρμα παραγγελίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα JDARMY.gr, θα επιβεβαιώσουμε την παραγγελία σας αποστέλλοντάς σας έναν αριθμό παραγγελίας μέσω e-mail από το info@JDARMY.gr.
β. Τηλεφωνική παραγγελία καλώντας μας τις ώρες λειτουργίας του καταστήματος.
Τηλέφωνο παραγγελιών : +30.2103254347
Email: info@JDARMY.gr
Ωράριο λειτουργίας καταστήματος:
Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο : 8:30-21:00
Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή: 8:30-21:00
Η JDARMY καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να φέρει εις πέρας κάθε παραγγελία σας.
Ωστόσο, μπορεί να προκύψουν ιδιαίτερες συνθήκες, κατά τις οποίες θα πρέπει να ακυρωθεί ή να γίνει αλλαγή στην υπάρχουσα παραγγελία, παρότι έχετε λάβει την επιβεβαίωση της παραγγελίας.
Εάν ο χρήστης τοποθετήσει λάθος στοιχεία διεύθυνσης ή επικοινωνίας τότε το site δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη εκπλήρωση της παραγγελίας του.
Η πραγματοποίηση παραγγελίας προϋποθέτει:
1. Την συμπλήρωση φόρμας με την παράθεση των απαραίτητων στοιχείων για την ολοκλήρωση της παραγγελίας-πώλησης με τα σωστά στοιχεία.
2. Την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης, όσον αφορά τα προϊόντα πώλησης, την ποσότητα, το κόστος συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών δαπανών, τον τρόπο διεκπεραίωσης της συναλλαγής, τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης της παροχής.
3. Την αποδοχή των όρων χρήσης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.
Η αποδοχή των παραπάνω συντελείται με την ηλεκτρονική επιλογή” Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους όροι και προϋποθέσεις του ιστοτόπου” που δίνεται στον ενδιαφερόμενο από τον διαδικτυακό τόπο.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Όλες οι αποστολές πραγματοποιούνται μέσω εταιρείας Ταχυμεταφοράς που συνεργάζεται η εταιρεία μας.
Για την παράδοση των προϊόντων απαιτούνται 1-4 εργάσιμες ημέρες για αποστολή της παραγγελίας σε όλη την Ελλάδα.
Σε περίπτωση ειδικής παράδοσης είναι απαραίτητη η επικοινωνία με την εταιρεία JDARMY.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Εάν ο πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με την αγορά που πραγματοποίησε στο ηλεκτρονικό κατάστημα JDARMY.gr, έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα.
• Οι επιστροφές γίνονται δεκτές εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας σας.
• Σε κάθε περίπτωση, το κόστος επιστροφής επιβαρύνει τον καταναλωτή και ανέρχεται από 4,00€ έως 50€.
• Αν το προϊόν είναι ελαττωματικό το κόστος αντικαταστάσεις είναι ΔΩΡΕΑΝ για τον καταναλωτή.
ΘΕΛΕΤΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΤΕ ;
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία JDARMY, είτε μέσω τηλεφώνου είτε αποστέλλοντας e-mail στο info@JDARMY.gr ώστε να γίνει ενημέρωση και στη συνέχεια να παραγγείλετε αμέσως από το ηλεκτρονικό κατάστημα το νέο προϊόν που επιθυμείτε.
• Ισχύουν οι χρεώσεις αντικατάστασης.
• Το κόστος αποστολής θα διαμορφωθεί ανάλογα με τον νομό. Δείτε τις πολιτική χρέωσης της εταιρείας μας.
Μερικά από τα προϊόντα μας ενδέχεται να είναι διαθέσιμα σε περιορισμένες ποσότητες και γι’ αυτό το λόγο η διαδικασία επιστροφής πρέπει να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα λόγω της πιθανής εξάντλησής τους.
ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΠΡΟΪΟΝ;
Σε περίπτωση που απαιτείται επιστροφή όλου ή μέρους της αξίας της παραγγελίας σας, η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως και η πληρωμή.
• Αν η πληρωμή πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά ή μέσω κατάθεσης, η διαδικασία επιστροφής χρημάτων διαρκεί από 1-3 εργάσιμες ημέρες.
• Αν η πληρωμή πραγματοποιήθηκε με αντικαταβολή στη μεταφορική
η διαδικασία επιστροφής χρημάτων διαρκεί από 12-15 ημερολογιακές ημέρες.
Σε περίπτωση εξαργύρωσης, πρέπει να μας ενημερώσετε στέλνοντας τον τραπεζικό σας λογαριασμό (Όνομα Δικαιούχου, Τράπεζα, Λογαριασμός IBAN), ώστε να καταθέσουμε το ποσό στον λογαριασμό.
Οι πληροφορίες μπορούν να γίνουν είτε μέσω τηλεφώνου είτε αποστέλλοντας e-mail στο info@JDARMY.gr
ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Πριν στείλετε μια επιστροφή της παραγγελίας σας, επικοινωνήστε μαζί μας είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω email info@JDARMY.gr , +30.2103254347 ή στο +306938884163 για να λάβετε την έγκριση του αιτήματος επιστροφής σας από το Τμήμα Επιστροφών της JDARMY.
Αφού λάβουμε την έγκρισή μας:
• Επικοινωνήστε με την εταιρεία μεταφορών με την οποία συνεργαζόμαστε για να παραλάβει το δέμα σας. Η επιστροφή θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέσα σε 3 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή της παραγγελίας σας
• Το δέμα αποστέλλεται με έξοδα του αποστολέα (δικά σας).
• Χωρίς χρέωση επιστρέφονται μόνο τα προϊόντα τα οποία είναι ελλαττωματικά.
• Μόλις ολοκληρωθεί η αλλαγή, θα σας στείλουμε τα προϊόντα που ζητήσατε.
ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΕΠΕΙ:
• Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και τη συσκευασία του και πρέπει να συνοδεύεται από το έγγραφο αγοράς και όλες τις φόρμες, την κάρτα, τις οδηγίες χρήσης κ.λπ. που το συνοδεύουν.
• Η επιστροφή προϊόντος πρέπει να γίνει εντός 3 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Επιτρέψτε μας 1-3 εργάσιμες ημέρες για την επιστροφή χρημάτων εάν η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά και 12-15 ημερολογιακές ημέρες για επιστροφή χρημάτων εάν η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε με αντικαταβολή , από την ημέρα παραλαβής του επιστρεφόμενου προϊόντος.
• Σας συνιστούμε να διατηρήσετε ένα αντίγραφο του παραστατικού αποστολής από τον ταχυμεταφορέα και την απόδειξη αγοράς των επιστρεφόμενων προϊόντων μέχρι να επεξεργαστούμε την επιστροφή χρημάτων σας.
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία του ανά πάσα στιγμή, εφόσον η αποστολή δεν έχει ολοκληρωθεί.
Σε περίπτωση πληρωμής με πίστωση ή κατάθεση, θα κάνουμε μια επιστροφή χρημάτων αμέσως με τον ίδιο τρόπο όπως και η αγορά. Σε αυτήν την περίπτωση ισχύουν όλα τα παραπάνω.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΩΝ
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.JDARMY.gr διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΡΟΥ
Στην περίπτωση που το προϊόν σας το έχουν κάνει δώρο και θα θέλατε να το επιστρέψετε και να αγοράσετε κάποιο άλλο προϊόν επικοινωνήστε μαζί μας με e- mail στο info@JDARMY.gr ή τηλεφωνικώς στο +30.2103254347 ή στο +306938884163 για να οργανωθεί η επιστροφή και η αποστολή του νέου προϊόντος. Σε αυτήν την περίπτωση το κόστος επιστροφής και η αποστολή του νέου προϊόντος επιβαρύνει τον πελάτη. Το νέο προϊόν θα πρέπει να έχει τουλάχιστον την ίδια αξία ή και μεγαλύτερη και θα πρέπει να είναι στην αρχική κατάσταση. Δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων σε προϊόντα στα οποία αγοράστηκαν με την μορφή δώρου. Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας είτε μέσω τηλεφώνου στο +30.2103254347, είτε μέσω e-mail στο info@JDARMY.gr.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Σε όλα τα προϊόντα που διαθέτει η εταιρεία JDARMY παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας από τον εκάστοτε κατασκευαστή χωρίς επιπλέον κόστος, όπως επιβάλει η νομοθεσία.
ΕΓΓΡΑΦΗ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
Για την εγγραφή του χρήστη/πελάτη στις υπηρεσίες και τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής μέσω του www.JDARMY.gr όπου και εφ’ όσον απαιτείται, ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί να:
1.Παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το ηλεκτρονικό κατάστημα JDARMY.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του.
2.Διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.
Για την εγγραφή ή σύνδεση του Χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτείται μόνο ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής αλληλογραφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας και email.
Με την εγγραφή σας ως χρήστη/ πελάτης εγγυάστε ότι είστε άνω των 18 ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα ,για να μπορείτε να καταρτίζετε και να συμβάλλεστε σε νομικές συμβάσεις κατά τον ισχύων νόμο.
Αν δεν κατέχετε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.
Η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.
Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν του παρόντες όρους.
Οι χρήστες οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Εκτενή περιγραφή σχετικά με την χρήση και την Προστασία προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρία παρατίθεται κατωτέρω.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Η πραγματοποίηση παραγγελίας αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, εφαρμοζομένου του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 4 Ν.2251/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η www.JDARMY.gr σας δίνει την δυνατότητα να πραγματοποιήσετε τις αγορές σας και να πληρώσετε με τους παρακάτω τρόπους πληρωμής.
ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
Μπορείτε να εξοφλήσετε το ποσό αξίας της παραγγελίας σας πληρώνοντάς το στη συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών Courier κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας στο χώρο σας. Τα έξοδα πληρωμής με αντικαταβολή ανέρχεται στα 2 Ευρώ.
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
Μπορείτε να εξοφλήσετε το ποσό αξίας της παραγγελίας σας χρεώνοντας τη πιστωτική σας κάρτα (Visa, Mastercard, Maestro) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μέσω του ασφαλούς τραπεζικού περιβάλλοντος της Eurobank.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
Έχετε την δυνατότητα να εξοφλήσετε το ποσό αξίας της παραγγελίας μέσω κατάθεσης στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μας:
• EUROBANK – IBAN: GR4302606300000060200926593
Στοιχεία δικαιούχου λογαριασμού: ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΙΩΤΗΣ
Για την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε αντίγραφο της εντολής κατάθεσης μέσω e-mail στο info@JDARMY.gr
Η παραγγελία σας θα μπορεί να αποσταλεί μόνον εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η εξόφληση του συνολικού ποσού αξίας της παραγγελίας.
Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30.2103254347
Email Επικοινωνίας: info@JDARMY.gr
Ωράριο λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου:
Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο: 08:30-21:00
Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή: 08:30-21:00
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για να εκτελεστεί η παραγγελία σας πρέπει πρώτα να καταθέσετε το συνολικό ποσό στον παραπάνω λογαριασμό
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Οι προσωπικές και άκρως απόρρητες πληροφορίες όπως διεύθυνση, αριθμός πιστωτικής κάρτας, αριθμός λογαριασμού και ούτω καθεξής, είναι προστατευμένες με σύνδεση COMODO SSL από την εταιρεία SECTIGO. Μη εξουσιοδοτημένα άτομα δεν έχουν πρόσβαση σ’ αυτές τις πληροφορίες.
Επιπλέον, οι ηλεκτρονικές πληρωμές πραγματοποιούνται σε ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας EUROBANK.
Η JDARMY δεν έχει πρόσβαση στα τραπεζικά σας δεδομένα, και πληροφορίες σχετικά με τράπεζες και χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες δεν αποθηκεύονται.
Τα προσωπικά σας δεδομένα, για παράδειγμα το όνομα σας ή το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά για να σας εξασφαλίσουμε προϊόντα που βρίσκονται σε προσφορά, καθώς και νέα συλλογή προϊόντων ή κάποια προωθητική ενέργεια που θα πραγματοποιήσει η εταιρεία μας.